Slovenščina

Predavanja

Spoštovani,

mediteranska hrana in prehrana predstavlja izziv in obet človeštvu, ki vidi svojo prihodnost v zdravem načinu življenja in prehranjevanja. Inštitut za živila, prehrano in zdravje UP Fakultete za vede o zdravju v sodelovanju z Rotary International Slovenija ter številnimi drugimi partnerji dogodka ob svetovnem dnevu hrane organizira 2. letno konferenco z naslovom »Mediteranska hrana in prehrana«16. in 17. oktobra 2015, v prostorih kongresnega centra LifeClass Hoteli Portorož.

Namen konference je izmenjati znanje med strokovnjaki in zainteresiranimi javnostmi, omogočiti razpravo o aktualnih izzivih, ki pestijo našo družbo, ter poiskati možne rešitve za nastale oz. prihajajoče probleme, obenem pa priložnost za druženje, izmenjavo znanj in idej, priložnost za tkanje novih vezi in sodelovanje.

Predavanja 27-ih strokovnjakov so predstavljena v programu ali v PDF formatu (spodaj).

Prosimo Vas, da informacijo o dogodku posredujete vašim sodelavcem, kolegom, poslovnim partnerjem doma in v tujini.

Vljudno vabljeni!

Vodja organizacijskega odbora:                                                                   
prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult., uni. dipl. ing.,
vodja Inštituta za živila, prehrano in zdravje
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
E-naslov: danhrane@fvz.upr.si  

16. 10. 2015/ 16 October 2015, Friday 8:30 - 15:30

Morning Programme in Slovenian language

REGISTRACIJA/ REGISTRATION 7:30 - 16:30
POZDRAVNI GOVOR/ WELCOME WORDS FOR WORLD FOOD DAY 2015
Peter RASPOR, vodja Inštituta za živila, prehrano in zdravje UP FVZ/ Head of the Institute of Food, Nutrition and Health UP FHS
8:30
PREDSEDUJOČI/ CHAIRS:
Darja BARLIČ – MAGANJA, Tamara POKLAR VATOVEC
Mesto mediteranske prehrane v poslanstvu svetovnega dneva hrane/ The place of the Mediterranean diet in the frame of the World Food Day
Dorjan MARUŠIČ, nekdanji minister za zdravje RS/ ex minister for Health, Republic Slovenia
8:45
Pomen oljke v sredozemski prehrani/ The importance of olive in the Mediterranean diet
Milena BUČAR MIKLAVČIČ, UP ZRS, Koper
9:05
Kis v mediteranski hrani in prehrani/ Vinegar in the Mediterranean Food and Nutrition
Janja TRČEK, UM, Maribor
9:25
Vloga kave v mediteranski prehrani/ The role of coffee in the Mediterranean nutrition
Urška PIVK KUPIROVIČ, Nestlé Adriatic, Ljubljana
9:45
Pomen prehrane med gibalno neaktivnostjo/ The importance of diet during physical inactivity for maintaining health
Bostjan ŠIMUNIČ, et al., UP ZRS, Koper
10:05
ODMOR/ BREAK WITH MEDITERRANEAN CUISINE 10:25 - 11:00
PREDSEDUJOČI/ CHAIRS:
Peter RASPOR, Milena BUČAR MIKLAVČIČ
Sredozemsko kmetijstvo in sredozemska hrana/ Mediterranean agriculture and Mediterranean food
Tanja STRNIŠA, et al., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
11:00
Turizem na podeželju in mediteranska prehrana - primer severnega Jadrana/ Agri-tourism and the mediterranean gastronomy: the case of the northern Adriatic
Simon Kerma, et al., UP-Turistica, Portorož
11:20
Oblikovanje terminologije s področja gastronomije Slovenske Istre/ Terms Formation in the gastronomy of the Slovenian Istria
Vesna MIKOLIČ, et al., UP ZRS, Koper
11:40
Vpliv tehnoloških rešitev na življenjski slog posameznikov in razvoj nove generacije zavarovalnih produktov.
Irena TISELJ KALUŽA, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
12:00
ODMOR/ BREAK WITH MEDITERRANEAN CUISINE 13:00 - 14:00
OKROGLA MIZA:
Nesnovna kulturna dediščina in sredozemska prehrana

Moderator: Franco JURI, Sergej Mašera's Maritime Museum
Speakers: dr. Bojan BUTINAR, Institut za oljkarstvo / Institute for Oliveculture, UP ZRS, Slavko MEZEK, Regionalni razvojni center, Koper / Regional Development Center Koper, Adela PUKL, Slovenski etnografski muzej / Slovenian Ethnographic Museum, Lucijan CENCIČ, Ministrstvo za Kmetijstvo gozdarstvo in prehrano / Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Katja HROBAT VIRLOGET, Fakulteta za humanistične študije
14:00 - 15:30
Organised by UP ZRS
SLOVESNOST OB SVETOVNEM DNEVU HRANE 2015/ WORLD FOOD DAY 2015 CEREMONY
prof. dr. Darja BARLIČ – MAGANJA, Dekanja UP FVZ/ Dean of the Faculty of Health Sciences, UP
prof. dr. Ibrahim ELMADFA, past President of International Union of Nutritional Sciences
prof. dr. Ascension MARCOS, President of European Federation of Nutritional Science
Mr. Martin ŠINIGOJ , Acting governor Rotary International district 1219

Predstavnik Republike Slovenije/ Representative of Republic of Slovenia: to be appointed
prof. dr. Peter RASPOR, Vodja Inštituta za živila, prehrano in zdravje, UP FVZ/ Head of the Institute for Food, Nutrition and Health, UP FHS
15:45 - 16:15
PREDSEDUJOČI/ CHAIRS:
Peter RASPOR, Bojan BUTINAR
Openness and excellence in the Mediterranean diet
Zohar KEREM, Institute of Biochemistry, Food Science and Nutrition, Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel
16:15 - 17:00
POSTER SESSION 17:00 - 18:30
Večerna izkušnja mediteranske kulinarične kulture/ Evening experience of Mediterranean culinary culture
Pozdravni nagovor/ Welcome address by representatives of Rotary International Slovenia
Martin ŠINIGOJ, Rotary Governor district 1912
Goran PETEK, Chair Rotary Club Portorož


Predavanje/ After dinner speech
Piranska sol, identiteta prostora in globalna dobrina/ Piran salt, the identity of space and global commodity
Mitja GUŠTIN, retired professor, Univerza na Primorskem / University of Primorska
18:45 - 23:00
Organised by Rotary International Slovenia

with invitation only

17. 10. 2015/ 17 October 2015, Saturday, 8:30 - 19:00

REGISTRATION 7:30 - 8:30
POSTER SESSION 7:30 - 9:00
Session
Traditional Mediterranean foods:
Quality and safety aspects
9:00 – 11:00
Organised by Trafoon FW7 project
CHAIRS:
Sonja SMOLE MOŽINA, Peter RASPOR
Improving knowledge transfer between SMEs of the traditional food sector: Case Trafoon
Susanne BRAUN, et al., Germany
9:00
Quality and safety challenges in novel products in grain chain; the case of carob
Martina AVBELJ, et al., Slovenia
9:20
Quality and safety challenges in seafood chain; case fish
Silvia KRIŽANAC, et al., Croatia
9:40
Microbial quality and safety of fruits and vegetables: A MEDian approach
Dimitris TSALTAS, Cyprus
10:00
Challenges for processing “forgotten” Mediterranean products
Paola PITTIA, Italy
10:20
Break with Mediterranean Cuisine
Till 11:30
Session
Traditional Mediterranean diet,
Nutrition aspects
11:30-13:10
Organised by EFTN
CHAIRS:
Ibrahim ELMADFA, Peter RASPOR
The Contribution of Mediterranean herbs and spices to the Mediterranean diet
Anna MCELHATTON, et al., Malta
11:30
Contribution of meat products to the Mediterranean diet
Antonello PAPARELLA, et al., Italy
11:50
Milk and dairy products in the Mediterranean diet
Effie TSAKALIDOU, Greece
12:10
Forgotten Mediterranean fruits and vegetables for the Mediterranean diet
Artemis KARAALI, Turkey
12:30
Forgotten fermented food for Mediterranean diet
Carlo BRUSCHI, et al., Italy
12:50
Break with Mediterranean Cuisine Till 14:00
Session
Traditional Mediterranean diet,
Health aspects
14:00-16:00
Organised by Academia Europaea
CHAIRS:
Paola PITTIA, Peter RASPOR
Mediterranean diet and gut health
Alojz IHAN, et al., Slovenia
14:00
Salt and the Mediterranean diet
Urška BLAZNIK, et al., Slovenia
14:20
The Mediterranean diet traps for adult population
Tamara POKLAR VATOVEC, et al., Slovenia
14:40
Revival of Beer in the Mediterranean diet
Ida LESKOŠEK ČUKALOVIĆ, Serbia
15:00
The challenge for future Mediterranean diet: how to fight obesity?
Ascensión MARCOS, Spain
15:20
Break with Mediterranean Cuisine Till 16:30
OKROGLA MIZA/ ROUND TABLE DISCUSSION
The role of the Mediterranean diet: Dimitris TSALTAopen discussion about inovation and project proposals
Streamed by: Dimitris TSALTAS, Susanne BRAUN and Cecil Meulenberg
16:30 - 17:30
CHAIRS:
Ascensión MARCOS
: Peter RASPOR
Closing lecture
(Bio)enriched foods in the Mediterranean diet: A challenge for whom?
Ibrahim ELMADFA, retired director and professor emeritus, Institute of Nutritional Sciences, Austria
17:30 - 18:15
Concluding remarks of organiser
Peter RASPOR, Head of the Institute for Food, Nutrition and Health, UP FHS
18:15 - 18:30
Reception by Slovenian Food producers
Selected Slovenian restaurants and wine producers
18:30
Organised by LifeClass Portorož

Oglejte si tudi: