Slovenščina

Izkaznica dogodka

2. letna konferenca Hrana in prehrana za zdravje 2015

MEDITERANSKA HRANA IN PREHRANA

16. in 17. oktober 2015

LifeClass Hoteli Portorož, Kongresni center Portus

ENODNEVNA UDELEŽBA
 • 150 € (predprijava do vključno 13. 10. 2015)
 • 200 € (po 13. 10. 2015)

CENA ZA ŠTUDENTE
 (z veljavno študentsko izkaznico)

 • 40 €

Od 14. 10 je polna registracija možna zgolj na kraju dogodka po ceni 250 €.

Prejmete:

 • Več kot 10 predavanj, 
 • Poster sekcijo 
 • Okroglo mizo
 • Postrežbo v odmorih
 • Zbornik dogodka, 100 strani
DVODNEVNA UDELEŽBA
 • 200 € (predprijava do 13. 10. 2015)
 • 250 € (po 13. 10. 2015)

CENA ZA ŠTUDENTE
 (z veljavno študentsko izkaznico)

 • 60 € (Ni vključeno *)

Prejmete:

 • 28 predavanj, 
 • Poster sekcijo
 • 2 okrogli mizi
 • Postrežbo v odmorih
 • Zbornik dogodka, 100 strani
 • Monografsko publikacijo vseh del * (400 strani)


Slavnostna otvoritev

SLOVESNOST OB SVETOVNEM DNEVU HRANE 2015 ob 15:45 - 16:15

prof. dr. Darja BARLIČ – MAGANJA, Dekanja UP FVZ
prof. dr. Ibrahim ELMADFA, past President of International Union of Nutritional Sciences 

prof. dr. Ascension MARCOSPresident of European Federation of Nutritional Science 
Mr. Martin ŠINIGOJActing governor Rotary International district 1219
prof. dr. Peter RASPOR, Vodja Inštituta za živila, prehrano in zdravje, UP FVZ

V primeru odpovedi udeležbe do 10. 9. se povrne 70 % kotizacije, do 14. 9. se povrne 50 %, po 15. 9. se vplačana kotizacija ne vrača.

Navodila za zdravnike

DODELITEV LICENČNIH TOČK ZA ZDRAVNIKE! Za dodelitev licenčnih točk na Zdravniški zbornici lahko zaprosi vsak udeleženec sam na posebnem obrazcu (dostopen na: spodnji povezavi). Poleg obrazca je potrebno dodati program konference in potrdilo organizatorja o udeležbi. Zbornica dodeli licenčne točke zdravnikom individualno na podlagi seznama udeležencev, ki ga Zbornici posreduje organizator srečanja. 

Oglejte si tudi: