Slovenščina

Izvlečki posterjev

1. Primerjalna genomska analiza bakterij Lactobacillus delbreuckii subsp. lactis in Lactobacillus delbreuckii subsp. bulgaricus v mlekarstvu.

2. Spodbujanje razvoja novih izdelkov na osnovi tradicionalne zakladnice živil: Ali izobraževalne delavnice lahko pomagajo?

3. Mikrobna dinamika spontane fermentacije v proizvodnji vina Commandaria

4. Osličje mleko: Kemijske, mikrobiološke ter funkcionalne lastnosti

5. Računalniško modeliranje za napovedovanje učinkovitosti in varnosti sestavin živil, ki vplivajo na citokrom P450 3A

6. Antiadhezivnost izvlečka plodu Evodia rutaecarpa na bakterije Campylobacter jejuni na nerjavnem jeklu in proti-invazivnost v modelu humane črevesne celične linije

 

7. Študija tehnoloških lastnosti kvasovk indigenih ciprskih sort grozdja za tradicionalno vinifikacijo

 

8. Metilni in etilni estri maščobnih kislin v slovenskem oljčnem olju

9. Sestava maščobnih kislin različnih rastlinskih olj in njihov hranilni potencial

10. Mikrobiološko onesnaženje školjk slovenskega morja

11. Prilagoditev Streptococcus macedonicus in Streptococcus thermophilus v mleku.

12. Spremljanje fenotipskih sprememb pri pivskih kvasovkah med zaporedno uporabo kvasne starter kulture

13. Preverjanje domnevnih varnostnih težav probiotika Saccharomyces boulardii

14. Membranski sistem z dvema predeloma za preučevanje mešanih fermentacij vina s kvasovkama Dekkera bruxellensis in Saccharomyces cerevisiae

15. Možnost uporabe mediteranskih zelišč pri pripravi kruha

16. Izpostavitev bakterij Campylobacter jejuni sub-inhibitornim koncentracijam pinocembrina zmanjša bakterijsko virulentnost

17. Fiziološke značilnosti sevov Brettanomyces bruxellensis izoliranih iz različnih pivskih in vinskih okolj

18. Wellfood – izziv za prihodnost

19. Tveganja pri uživanju mediteranske prehrane – primer nitratov v zelenjavi

20. Fenolne spojine v svežih in skladiščenih oljih pridelanih v Sloveniji

21. ERA katedra "ISO-FOOD" za uporabo izotopskih tehnik za analizo kakovosti, varnosti in sledljivosti živil

22. Usmerjene delavnice učinkovito izboljšajo zavedanje in znanje mladostnikov glede varne priprave hrane

23. Izjave, predvidevanja in stališča: orodja za spodbujanje razvoja in pobud mreženja

24. Hrana, prehrana in zdravje: intimna povezava

25. Mikrobna dinamika med proizvodnjo in zorenjem tradicionalnih ciprskih fermentiranih mesnih izdelkov Pitsilia

26. Medica – Ponovno odkrit nektar bogov

27. Mikrobiološka varnost in obstojnost cvetnega prahu (osmukanca)

28. Hidrofobnost celičen površine ustvarja potencial za vezavo kvasovk Candida spp. in Pichia spp. na različne podlage

29. Probiotik Saccharomyces boulardii modulira ahdezivno sposobnost kvasovke Candida glabrata

30. Primer uporabe biosenzorjev za detekcijo onesnažil v okolici ribogojnic

31. Vpliv slovenskega tradicionalnega in modificiranega španskega načina predelave na senzorične značilnosti namiznih oljk Slovenske Istre

32. Izvlečki timijana in listja oljk zmanjšujejo membranski efluks in adhezijo bakterij Campylobacter jejuni na polistiren in črevesne epitelne celice

33. Navdihnjen z Mediterana za boljšo hrano – kakovostne in zdrave mesnine iz lokalnih pasem prašičev – projekt TREASURE

Organizatorji

Organizatorji