English

Rount table discussions

ROUND TABLE »Intangible cultural heritage and the Mediterranean diet«

16 October 2015, Friday, 14:00 - 15:30

Chair: Franco JURI, Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran

Speakers: dr. Bojan BUTINAR, Center Mediteranskih Kultur, Lucijan CENCIČ, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrane RS, dr. Katja HROBAT VIRLOGET, Fakulteta za humanistične študije, UP, Slavko MEZEK, Regionalni razvojni center Koper, Adela PUKL, Slovenski etnografski muzej,

ROUND TABLE DISCUSSION »The role of the Mediterranean diet: open discussion about inovation and project proposals«

17. 10. 2015/ 17 October 2015, Saturday, 16:30 – 17:30

Streamed by: Dimitris TSALTAS and Susanne Braun and Cecil Meulenberg.

See also: